Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste VSPP

Vaajakosken Sähkö- ja Putkipalvelu Oy on sitoutunut huolehtimaan asiakkaidensa yksityisyyden suojasta ja tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on informoida asiakkaitamme henkilötietojen käsittelystä. Käytämme sivustollamme vahvoja salaus- ja suojausratkaisuja tietojen suojaamiseksi ja yksityisyyden suojan varmistamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä huomioidaan 25.5.2018 lukien sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) vaatimukset.

REKISTERINPITÄJÄ

Vaajakosken Sähkö- ja Putkipalvelu Oy
y-tunnus: 0985291-2
Ruukkisuontie 2 40800 Vaajakoski

REKISTERIN NIMI

Vaajakosken Sähkö- ja Putkipalvelu Oy asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat Vaajakosken Sähkö- ja Putkipalvelu Oy:n ja asiakkaan välinen sopimus ja sopimuksesta johtuvat lakisääteiset velvoitteet sekä muu henkilön suostumukseen perustuva tietojen käsittely. Henkilötietoa kerätään tilanteissa, joissa henkilö on lähettänyt yhteydenoton yhteydenottolomakkeella tai sähköpostia.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Vaajakosken Sähkö- ja Putkipalvelu Oy:n  asiakasrekisteriin. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@vspp.fi). Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa sekä hyvien tiedon hallinnointi ja -suojausperiaatteiden mukaisesti.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

· Henkilön etu- ja sukunimi

· Sähköpostiosoite

· Puhelinnumero

· Vapaamuotoinen viesti

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietoja seuraavasti:

  • sähköpostiarkistossa vähintään 6 vuoden ajan

TIETOJEN LUOVUTUS

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Yhteydenotossa annettuja henkilötietoja käsittelevät ainoastaan 1) yrityksemme työntekijät 2) yhteistyökumppanit 3) yrityksemme tilitoimisto 4) Yrityksemme tilintarkastaja. Muuhun käyttöön Vaajakosken Sähkö- ja Putkipalvelu Oy pyytää asiakkaan hyväksynnän.

HENKILÖTIETOJEN POISTAMINEN JA TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröityneen asiakkaan henkilötiedot poistetaan käyttäjän pyynnöstä. Poistopyynnöt tulee esittää sähköisesti osoitteeseen: asiakaspalvelu@vspp.fi. Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus:

1. tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
2. omien tietojen oikaisemiseen
3. tietyin edellytyksin käsittelyn rajoittamiseen
4. tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaan tulee huomioida, että kaikkien tallennettujen henkilötietojen poistaminen on mahdollista vain, mikäli yrityksellämme ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

EVÄSTEET

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Vaajakosken Sähkö- ja Putkipalvelu Oy:n  toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Lisätietoa evästeistä on saatavissa muun muassa Viestintäviraston sivuilta.